PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

pompy i armatura

Przepompownie ścieków

Firma Akospol Sp. z o.o. oferuje nowoczesne przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. Mogą być one wykonane w wersji kompletnej ze zbiornikiem, jako wyposażenia istniejącego zbiornika lub jako element większych inwestycji. Przepompownie zbudowane są ze zbiornika dostosowanego według potrzeb, pomp zatapialnych, orurowania oraz armatury zwrotno-odcinającej. Przepompownie wyposażone są w rozdzielnice zasilająco-sterujące zaopatrzone w sterownik oraz – w zależności od potrzeb klienta – system monitoringu.
Elementy składowe standardowej przepompowni ścieków to:
  • zbiornik przepompowni
  • pompy zatapialne
  • rurociągi tłoczne wewnątrz zbiornika
  • armatura odcinająca i zwrotna
  • szafa sterująco zabezpieczająca
  • sygnalizatory poziomu medium
  • elementy konstrukcji wsporczych
  • elementy zapewniające bezpieczną i wygodną obsługę

Jesteśmy przedstawicielem oraz partnerem handlowym następujących firm: