SYSTEM MONITOROWANIA PRZEPOMPOWNI

Chcielibyśmy zaproponować państwu najnowszy system monitorowania przepompowni. System działa na zasadzie przesyłania pakietowo danych GPRS-SMS informujących o stanie działania przepompowni, pomp lub całego układu pompowego. Zasada działania jest prosta: podczas awarii jednej z kilku pomp działających w przepompowni lub też podczas awarii układu pompowego system alarmuje dyspozytora przepompowni o zaistniałej sytuacji co umożliwia kontrolę i skraca czas późniejszych skutków awarii (uszkodzenie pomp bądź całego układu). Dyspozytor przepompowni zostaje poinformowany wiadomością tekstową (sms) bądź poprzez sygnał dźwiękowy w telefonie komórkowym. Drugą opcją informowania dyspozytora jest system GATEWAY, który informuje o alarmie na komputerze, który kontroluje pracę kilku przepompowni na raz.
Jak to działa? Krótki zarys na przedstawionych rysunkach pozwoli na przybliżenie problemu, jakim jest szybkie reagowanie na awarie i zapobieganie skutków awarii przepompowni.

DIAGNOSTYKA

Firma Akospol Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie diagnostyki pomp i układów pompowych:

  • Pomiary drgań, poprzez które jesteśmy w stanie zdiagnozować:
  • osiowanie agregatów pompowych
  • bezinwazyjny pomiar przepływu medium
  • kompleksowe audyty energetyczne pompowni i układów pompowych
  • gwarancyjne i pogwarancyjne przeglądy pomp i układów pompowych
Pomiary drgań, poprzez które jesteśmy w stanie zdiagnozować:
stan łożysk tocznych
stan łożysk tocznych,
wyważenie,
rozosiowanie,
kawitację,
zaburzenia przepływu,
uszkodzenia elektryczne
osiowanie agregatów pompowych
bezinwazyjny pomiar przepływu medium
kompleksowe audyty energetyczne pompowni i układów pompowych
gwarancyjne i pogwarancyjne przeglądy pomp i układów pompowych

 

Jesteśmy przedstawicielem oraz partnerem handlowym następujących firm:
[logo-carousel id=partnerzy]