PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Firma Akospol Sp. z o.o. oferuje nowoczesne przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. Mogą być one  wykonane w wersji kompletnej ze zbiornikiem, jako wyposażenia istniejącego zbiornika lub jako element większych inwestycji. Przepompownie zbudowane są ze zbiornika dostosowanego według potrzeb, pomp zatapialnych, orurowania oraz armatury zwrotno-odcinającej. Przepompownie wyposażone są w rozdzielnice zasilająco-sterujące zaopatrzone w sterownik oraz – w zależności od potrzeb klienta – system monitoringu.

Firma Akospol Sp. z o.o. oferuje kompletne w pełni zautomatyzowane przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. Przepompownie mogą być wykonane w wersji kompletnej ze zbiornikiem, jako wyposażenia istniejącego zbiornika lub jako element większych inwestycji. Zbiorniki przepompowni dostosowujemy do zaleceń Zamawiającego (wykonanie z polimerobetonu, prefabrykatów żelbetowych lub innych materiałów).

Przepompownie wyposażone są w rozdzielnice zasilająco-sterujące zaopatrzone w sterownik oraz – w zależności
od potrzeb klienta – system monitoringu.

Elementy składowe standardowej przepompowni ścieków to:

  • zbiornik przepompowni
  • pompy zatapialne
  • rurociągi tłoczne wewnątrz zbiornika
  • armatura odcinająca i zwrotna
  • szafa sterująco zabezpieczająca
  • sygnalizatory poziomu medium
  • elementy konstrukcji wsporczych
  • elementy zapewniające bezpieczną i wygodną obsługę

Jesteśmy przedstawicielem oraz partnerem handlowym następujących firm:

Pompy i armatura | AKOSPOL Opole

AKOSPOL Sp. z. o. o
POMPY I ARMATURA

45-131 Opole
ul. J. Cygana 5
Poland

 

GRUNDFOS Sp. z. o. o

Partner handlowy

 

Prezes – Paweł Kostur
0600 063 559
akospol@akospol.com.pl

077 454 75 05 i 06
077 423 23 05 i 06
077 423 23 10
/ 077 454 75 05