PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Firma Akospol Sp. z o.o. oferuje kompletne w pełni zautomatyzowane przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. Przepompownie mogą być wykonane w wersji kompletnej ze zbiornikiem, jako wyposażenia istniejącego zbiornika lub jako element większych inwestycji. Zbiorniki przepompowni dostosowujemy do zaleceń Zamawiającego (wykonanie z polimerobetonu, prefabrykatów żelbetowych lub innych materiałów).

Przepompownie wyposażone są w rozdzielnice zasilająco-sterujące zaopatrzone w sterownik oraz – w zależności
od potrzeb klienta – system monitoringu.

Elementy składowe standardowej przepompowni ścieków to:

  • zbiornik przepompowni
  • pompy zatapialne
  • rurociągi tłoczne wewnątrz zbiornika
  • armatura odcinająca i zwrotna
  • szafa sterująco zabezpieczająca
  • sygnalizatory poziomu medium
  • elementy konstrukcji wsporczych
  • elementy zapewniające bezpieczną i wygodną obsługę

Jesteśmy przedstawicielem oraz partnerem handlowym następujących firm:
[logo-carousel id=partnerzy]